concept_logo2Batterivatten

EnglishEnglish

Produktguide

Produktguide 

Översikt >>

Avjonisering-guide

Avjoniseringsguide>>

 

Broschyr

 

Bildspel

videoguide 

Översikt >>

 

Bildgalleri

bildspel 

Översikt >> 

 

webbutik-vatten

 

 Snabbval

Lönsamhetsberäkning

PDF-lönsamhet

Patronkapacitet

 

 

 

Silex 1

Silex är ett komplett systemet levererar avjoniserat vatten av högsta kvalitet, med ledningsförmåga ner till 0,1 µS/cm. Anjoniserat vatten är därmed renare än destillerat vatten, som har en ledningsförmåga på 7-20 µS/cm.

Silex 1 producerar 2 liter avjoniserat vatten per minut.

Vid behov av större flöde, kan ni välja Silex 2 >>

 

Beskrivning av Silex-systemet

Videodemonstration >>

Produktguide >>

 

Kontakta mig för mer information>>

 

Silex 1 levereras komplett med:

1 st Silex 1 behållare inkl. två st Gardenanslutningar samt en upphängningsanordning.

1 st Ledningsförmågamätare

1 st Transformator

1 st Silex 1 patron inkl. emballage

 

Se hela sortimetet i vår webbutik >>

 

Silex-systemet

Systemet är baserat på serviceregeneration utförd av en regenerationscentral. De regenererade jonbytarna sänds som patroner. Utbyte av patroner tar bara några minuter därefter är systemet åter i drift. Systemet är renligt och betjäningen enkel. Kraven på installationsplats är små.

Se demonstation av patronbyte >>

Gå till tabell med patronkapacitet>>>

 

Funktion

Silexpatronen innehåller en blandning av uppladdade katjon- och anjonbytare. När råvattnet passerar genom patronen, byts råvattnets upplösta salter, mot antingen väte eller hydroxidjoner. Resultatet blir saltfritt vatten av hög kvalitet.

 

Användning

Silexvatten används oftast i stället för destillerat vatten. Varje patron representerar en mängd saltfritt vatten. Servicesystemet är idealiskt vid mindre vattenförbrukning på grund av att utrustning för regenerering på plats medför en tidskrävande arbetsinsats, problem med korrosiva regenerantvätskor och neutralisation av spillvatten.

 

Avjoniserat vatten är färskvara och bör produceras på plats hos förbrukaren, man undviker dyra transporter och framförallt lyft av dunkar.

 

Utrustningar finns i två storlekar: Silex 1 och Silex 2. Val av utrustning beror på inkommande vattenkvalitet och förbrukning. Som tillbehör finns uppsamlingstank, reducerventil och tappställen.

 

Silex 1

Filterhuset är utfört av plast och avsett för väggmontage. Anläggningen är utförd så att snabbkopplingar kan användas antingen i trycklös installation, t ex efter en vattenkran eller i fast installation med fullt vattentryck, som dock ej får överstiga 6 bar.

 

Kontroll av utrustningen

Silexvattnets ledningsförmåga och därmed dess kvalitet anges konstant på en elektrisk ledningsförmågamätare. När den önskade kvalitetsgränsen överskridits, byts patronen, och anläggningen är klar för drift. Konduktivitetsmätaren kan levereras med eller utan larmfunktion.  

 

Vattnets kvalité

Vattnets ledningsförmåga anges i micro Siemens (uS/cm). Ju lägre ledningsförmåga desto renare vatten. En Silexpatron ger ca 60 % av sin kapacitet vid 0,1 uS/cm (motsvarande ett motstånd på 10 mOhm). De resterande 40% av kapaciteten har en ledningsförmåga under 5 uS/cm.

 

Patronkapacitet

Grundkapaciteten gäller för vanligt kommunalt vatten med ett moderat saltinnehåll. Den verkliga kapaciteten per regeneration fås genom att dividera grundkapaciteten med råvattnets saltinnehåll omräknat i total hårdhet.

Gå till tabell med patronkapacitet>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

produktguide-silex

 

silex-video

 

           Information

 

pdf Silex 1 och 2

pdf Installation - skötsel

pdf Informationsblad batterivatten

pdf Silex 1 Byte av filterpatron

pdf Silex 1 med autotank

pdf Silex 2 Byte av filterpatron

pdf Silex 2 med autotank

 

 

 

 

clip_image00431